ANMELDELSER


Jeg kan meget varmt anbefale denne video af 3.10.1996, (optaget i Ekliptika) da Christian Borup meget pædagogisk og engageret fortæller om uaspekterede planeter på en anden måde, end jeg har været bekendt med.

Han anvender mange metaforer (billedsprog) for at uddybe disse planeters egenart, og han kan fortælle mange cases i denne sammenhæng.
Christian Borup kommer bl.a.ind på de kongelige, som kan være i besiddelse af en eller flere planeter, der mangler nogle at lege med,så at de uaspekterede planeter bliver sat uden for fællesskabet.
 Han udtaler, at der kan være en værdighed i disse planeter, at de har behov for at trække sig tilbage i ro og fred og være på en lille ø, indtil der kommer en progression eller transit, som tager vare på den, og indehaveren pludselig vågner op til dåd, da ubrugte evner, talenter, dukker op.

Som eksempler på at have en uaspekteret Merkur nævnes forfattere som Agatha Christie og Karen Blixen, så man kan jo sige, at de forstod at bruge deres Merkur konstruktivt og til glæde for mange mennesker.

Loven om eksakthed nævnes nogle gange, ligesom orbis’ vigtighed understreges.
Christian Borup kommer med mange ”små” fif, der i praksis kan bruges.
Jeg kan kun anbefale at se dette meget inspirerende indhold, som jeg gennemså 3 gange, fordi jeg fandt det spændende.

Karin Nikolajsen

Den, 8.4.2009
Det er sikkert et eviggyldigt spørgsmål, der her er blevet undersøgt af Lise Dakinah og fremlagt i Ekliptika den 20.9.1995 af et lydhørt publikum.
 Nu har jeg ikke været bekendt med denne undersøgelse, men fandt foredraget uhyre spændende, interessant og i tidens ånd, hvor mange kan stille sig lidt tøvende og uforstående inden for dette område, da det ikke er håndgribelige ting, man har med at gøre, før selve manifestationen har fundet sted, og så kan mange alligevel have en måske sund form for skepsis, som Lise Dakinah selv giver udtryk for, da hun har sin Måne i Jomfruens tegn.


Lise Dakinah har i sin undersøgelse koncentreret sig om de ydre planeter (Uranus, Neptun,Pluto) sammen med Jupiter og kalder dem de ”åndelige planeter”, som også kaldes de hellige planeter, der bl.a. giver udtryk for sjæl og ånd.

I sit foredrag har hun udvalgt 18 horoskoper, der bredt skulle kunne dække området.
Da hun har tilbragt meget tid i USA og England blandt clairvoyante, healere, astrologer m. fl. og selv har ”markedsført” nogle fra disse områder til Danmark, er det hovedsageligt udenlandske navne, der optræder i forbindelse med cases.

 Efter engelsk opfattelse skelnes der mellem et medium og en clairvoyant ,hvor et medium skulle være ”finere” end en clairvoyant.
 Et medium har først kontakt til en afdød, som viderebringer beskederne til klienten, hvorimod clairvoyanten tuner sig ind på nuværende situation og fortæller videre om fremtiden.
I USA taler man om counsellors (rådgivere) og channellers (kanaler), men jeg vil dog kort ridse de ydre planeters betydning op:

Pluto repræsenterer trancen,afdødekontakt, rådgivning. Beskederne kan komme pludseligt, præcist og konkret, telepati, dybe drømme, ude-af-kroppen,hvor man så taler om rumfolk.

Neptun bibringer klarfølelsen og klarhørelsen, hvor mediet kan høre - blive besat af en såkaldt ånd eller guide, der fortæller, hvad mediet skal viderebringe.
Uranus giver klarsynet uden nogen form for egen erfaring fra clairvoyanten, som denne kunne have oplevet eller selv ”mener”, da det kan blive et neptunsk område, hvor fornemmelserne kan blive stærkere end klarsynet, og så taler man jo om astral clairvoyance eller måske om fantasirejser.

Lise Dakinah synes, det ville være nemmere, hvis clairvoyanten gik lige op til Akashabiblioteket (stedet, hvor alle informationer fra tidernes morgen, befinder sig), i stedet for at gå en ”omvej” via afdøde som åndelige guides.

I foredraget spørges der til Frank Munkø, men hans data kendes ikke. Jeg har fundet dem i ”Orions Flamme”, nr. 41, februar 1994, og jeg kan oplyse, at han er født den 2. februar 1941 kl. 20.24 (korr.),København. Hans horoskop gennemgås meget grundigt og spændende af Annelise Mahler Dam, som ligeledes anvender fiksstjerner og ser på de ”karmiske” aspekter.

Min iver øgedes, da navnet Jan Hoffmeyer blev nævnt i foredraget, fordi jeg har overværet ham sammen med Jørgen Korsholm ( min underviser og censor i den åndelige lære og clairvoyance sammen med Marina Munk) i året 2002 og 2003, hvor Jørgen Korsholm var i Danmark på et kort visit efter at have emigreret til USA i 1988, og det var en fornøjelig og spændende oplevelse.

Jeg har kun beskrevet en lille del af Lise Dakinahs foredrag, som jeg kan udtrykke på den måde, at det er et ”must”, idet det sikkert aldrig vil blive forældet, ligesom jeg må give udtryk for, at det er et meget dygtigt,nøgternt og sobert arbejde, som har optaget mig meget og givet mig lyst til at finde yderligere data inden for metien  for at underbygge, hvor vi ser clairvoyante evner i horoskopet. I parentes bemærket kan jeg godt lide ordet evner, da nogle ikke altid benytter de evner offentligt, men besidder dem.Så jeg ønsker god fornøjelse med både video og lydbånd. (der er samme ordlyd på begge).

Karin Nikolajsen

Den, 9.4.2009Da jeg tidligere har skrevet om Dr. Bachs Blomstermedicin, læste jeg i ”Det Ukendte” (september 2, 1984, nr. 6) om planters følsomhed, som jeg har fundet ganske interessant, idet man skal elske alt levende, hvad Dr. Bach gik ind for.

Jeg talte den anden dag med ’en, som går meget højt op i planter på alle niveauer.
Der blev snakket med planter, der havde et lavt selvværd, og så var det opmuntrende ord, Der var de lidt ”knejsende”, som lige skulle have et lille fy, og vi ved jo, at det at snakke med sine planter kan give bonus, både negativt som positivt.

Jeg talte så med en anden, som fortalte, at man undrede sig lidt, at orkideerne havde det så godt, når man havde været væk et stykke tid, og vi fandt ud af, at det måske var ejerens manglende varme og omsorg, der havde svigtet lidt.

Nu er det ikke lutter overtro, idet det er en videnskabelig kendsgerning, idet planter faktisk er i stand til at opfatte menneskelige tanker, og at de reagerer på dem.

De vokser bedre, hvis de passes af et menneske, der kan lide dem og har et overskud at give af. (Man snakker med sine blomster)De vokser ligeledes dårligere, hvis man bander dem langt væk, selv om de bliver vandet og gødet på samme måde.

I 1947 udførte den franske læge Paul Vasse og hans kone Christine nogle forsøg, der gik ud på, at de såede korn i store beholdere, fyldt med jord i to tydeligt adskilte zoner. Vasse og hans kone talte hver dag et kvarters tid til kornet i vækstperioden.

 Den ene halvdel fik opmuntrende snak med alle gode ønsker om at vokse godt og rigeligt. Den anden halvdel blev bandet langt væk, mens ægteparret ønskede, at det skulle vokse langsomt og sygne hen. Resultatet blev derefter. De planter, der blev opmuntret, der blev opmuntret, voksede frodigt, mens de andre blev små, sygelige skravl.

Et lignende forsøg gjorde en amerikansk præst, der fik sin menighed til at bede gode og dårlige bønner til planter, og resultatet blev det samme som tidligere nævnt.
Dette førte bl.a. til, at den russiske psykolog V.M. Pusjkin opstillede en teori om, at der måtte være en nær forbindelse mellem menneskers og planters nervesystem. En form for telepati.
 Planterne fornemmer på en eller anden måde, hvordan mennesker har det – og ligesom husdyr knytter de sig især til deres ejer. Så vi er ikke alene om at være nogle kønne eller følsomme planter, som kan forskrækkes eller trives sammen.

Den, 2. februar 2010 ( kyndelmissedagen, som fejres i den katolske kirke med en lysmesse, hvor vokslysene indvies til minde om Jomfru Marias renselse 40 dage efter Jesu fødsel. Efter latin missa candelarum = ”lysenes messe.”)


Karin Nikolajsen
Vi kender alle udtrykket at være ”Hermetisk Lukket”, som stammer fra den store indviede Hermes Trismegistos, som ifl. traditionen levede og virkede i Ægypten på Abrahams tid. Udtrykket fandt jeg i en interessant artikel: De ” syv hermetiske principper” i ”Det Ukendte”, september 2, 1984, nr. 6, som jeg efterfølgende har taget et udpluk fra.


Hermes skal have været den okkulte visdoms fader, grundlæggeren af astrologien og den, der opdagede alkymien. Hermes Trismegistos – tilnavnet Trismegistos betyder den trefoldige store- siges at have opnået en alder af 300 år, og efter sin død blev han ophøjet til gud og indgik i den ægyptiske mytologi som måneguden Thot, skrivekunstens og videnskabens beskytter, som ligeledes drager omsorg for Akashabiblioteket i den himmelske verden.

Læren var så hemmelig, at den ikke engang kunne overleveres skriftligt, men blev alligevel nedfældet i værket ”Kybalion”, der imidlertid gik fra ”mund til øre”. ”Kybalion” udkom i 1912, skrevet af 3 forfattere, der kalder sig” tre indviede”
Der står i ”Kybalion”:” Visdommens læber er lukkede undtagen for de øren, der forstår, ” men ”Når elevens øren er rede til at høre, så kommer læberne og fylder dem med visdom.”

”Visdom” er ordet for mig, når jeg ser i ” Orions Flamme,” men først for nylig opdagede jeg Thot på forsiden af tidsskriftet, og det er jo helt klart, at han giver adgangen til lærdommen, hvorfor jeg som eksempler kan nævne nr. 30, april 1991,hvor man kan læse om fiksstjernerne, konstellationerne i Tyren.
I nr. 42, maj/juni 1994 kan ”Slangen i paradiset” anbefales, da artiklen her handler om Pluto og 8. hus, mytologi og symbolik fra Bibelen, så vi er heldige, at


”Intet er i ro, alt er i bevægelse, alt vibrerer.” ( Kybalion)


Karin Nikolajsen

Den, 29.8.2009
I forbindelse med, at jeg skrev en artikel om drømme, kunne jeg ikke undgå at møde navnet Jung, som jeg opdagede var omtalt i et af Ekliptikas tidsskrifter (”Det Ukendte” juli/august 1984 nr. 4) med ovennævnte overskrift, og det at være ”Mester” betyder jo, at man magter en del eller meget. Hvad gør man så for at blive mester?
Jeg har mødt ordet eller i denne sammenhæng begrebet mange gange i forbindelse med Jørgen Korsholms (Jananda af Sedona) skrivelser, hvor han giver anvisninger på,hvordan man kan overvinde sig selv på forskellige måder.

Den omtalte mester er her Carl Gustav Jung (26.7. 1875 – 6.6. 1961, psykolog og psykiater), som en ”skyggeverden af eventyr og dunkle spørgsmål trængte sig ind på den lille Carl. Han havde endnu ikke hørt stemmen fra den gamle mand, som i hans indre søgte at komme i kontakt med ham.”
Man formoder, at barneårenes adspredelse og lege var med til at holde stemmen på afstand, men hans livsstudier var allerede begyndt, idet han tumlede med filosofiske emner, som altid har optaget mennesket.

Et rygte fik afgørende betydning for Jungs udvikling og videre studier. Rygtet fortalte, at hans bedstefar var uægte barn af Goethe (tysk digter f. 1749 – 1832), så Jungs interesse blev til et studium af digteren.
Gennem studiet af Goethe blev han fanget af et problem, som også havde været en besættelse af den gamle digter, som var Faust ( en tragedie, der beskriver det moderne menneskes stræben efter større selverkendelse og skabende selvudfoldelse).
Jungs rejse indad blev ansporet af Faust, og han søgte som troldmanden mod selve ”jegets” rødder, og resultatet mundede ud i, at Jung besluttede sig for psykologien i stedet for arkæologien.

Fra sine religiøse spekulationer og over Freuds psykologi nåede Jung til et punkt, hvor han ikke var tilfreds, da yderligere tanker opstod, idet ”der er noget andet, noget yderst hemmeligt, som folk ikke kender til.”

Jung beskæftigede sig med mange forskellige aspekter af psykens bevidste og ubevidste lag.I dette arbejde brugte han bl.a. tolkning af drømme ( i løbet af sit liv skulle han have tolket omkring 80.000 drømme fra sine klienter).
Han gjorde klart, at mennesket er styret af det, der foregår i personen nu, såsom drømme, håb, behov, tabuer.At flytte opmærksomheden fra det, der har været, til det, der er, giver mennesket langt større mulighed for at opdage vigtige sider ved sin tilværelse.

 Symbolernes betydning er det ubevidste sprog, og hvis vi vil i dialog med det ubevidste, må vi lære eller gen-lære det sprog, som kommer til udtryk gennem drømme. Det er det, Erich Fromm ( tysk-amerikansk psykoanalytiker og socialpsykolog) omtaler således:”Drømmene er det  glemte sprog.” Det er gennem drømmene, at vi mærker, at vi har forbindelse til det ubevidste.

I det bevidste er sproget tegnene, og i det ubevidste er sproget symbolerne. Symbolet har en betydning, der fortæller noget andet end det, det viser, hvorfor det skal ”omsættes” til noget brugbart.

Jung beskriver det kollektivt ubevidste som kilden til menneskets psykologiske liv. Arketyper kaldte han de ”skikkelser”, som han havde fundet paralleller til rundt om i verdenen: Den gamle vise mand, den altomfavnende mor, den dæmoniske troldmand/heksen, det guddommelige eller magiske barn.Arketyper kan bedst opfattes som fællesmenneskelige forestillingsmuligheder, hvor mennesker har et beredskab, som kan forestille sig f.eks. sorg,glæde, far, mor, barnet, helten, heltinden osv.

Den jungianske drømmetolkning og analyse er indre, psykologisk proces, hvor formålet er åndelig oplysning. Han havde opdaget mange forbindelser mellem individuel drømmesymbolik og middelalderens alkymi, som gik ud på at omdanne bly til guld. Jungs alkymi gik ud på at danne den personlige helhed, hvor vores skyggeside, der er en del af vores personlighed, går op i en højere enhed, som kunne kaldes sammensmeltning.

Jung udtaler flg. om alkymien:
”For at forstå dette, må vi have indsigt i alkymiens psykologiske hemmeligheder. Det er sandsynligvis sandt, hvad de gamle Mestre sagde, at alene den som kender Stenens hemmelighed forstår alkymisternes sprog. Det er længe blevet hævdet, at denne hemmelighed er det rene vrøvl og ikke værd at søge nærmere, men denne attitude passer dårligt for en psykolog, fordi ”nonsens”, som har fascineret menneskene i næsten 2000 år, og blandt disse finder vi nogle af de største som Newton og Goethe, må have noget i sig, som det er nyttigt for psykologen at have kendskab til.” Paracelsus, forgængeren til den nyere lægevidenskab, var en fremragende alkymist, og ”Faust” af Johann Wolfgang von Goethe er baseret på alkymisk filosofi.

Da Jung nåede støvets år, huggede han stadig brænde til sin ild i pejsen i det runde tårn, han selv havde bygget ved kanten af en stille skovsø. I dette bygværk genfinder vi de symboler, Jung uddrog af sin indre rejse. Over døren står en gådefuld inskription:”Philemons helligdom – Fausts anger.” Philemon- figuren kendes fra mytologien og i Goethes Faust.Philemon og Bausic var i den græsk-romerske mytologi et fattigt gammelt ægtepar, som Zeus og Hermes besøgte i forklædning. I den gudløse tid blev de hjemløse guder beværtet af Philemon og Bausic med stor venlighed. Som tak forvandlede de parrets hytte til et tempel og gav dem lov til at dø sammen i skikkelse af henholdsvis en eg og en lind.

Jung havde to slags notesbøger, som han gennem årene skrev i. Det var Den Sorte Bog, som blev påbegyndt før Den Røde Bog.
Den Sorte Bog blev til 6, som indeholder hans tanker og oplevelser, og i disse er familiens ”hellige køer”, som opbevares i familiens arkiver.
I Den Røde Bog skrev han om og med en indre vismand, som var Philemon, der havde været hans guide, ligesom bogen indeholder beskrivelser og malerier af hans særlige indre oplevelser, som senere blev kendt som konfrontationen med det ubevidste.
 
Philemon viste sig i et drømmesyn for Jung i 1913. Jung fortalte om dette:

”Himlen var blå, og det var tilsyneladende også havet. Den var dækket, ikke af skyer, men af brune jordflager. Det så ud, som om flagerne var ved at knække over, og man kunne skimte det blå hav under dem. Men vandet var den blå himmel. Pludselig svævede et vinget væsen frem fra højre. Det var en gammel mand med tyrehorn. Han bar et nøgleknippe, og en af disse nøgler holdt han frem for sig, som var han ved at åbne en lås. Hans vinger var som isfuglens og havde dennes karakteristiske farver.”  

At Bygge Tårnet

”Jo mindre vi forstår, hvad vore fædre og forfædre søgte efter, jo mindre forstår vi os selv”, sagde Jung.”Det er på tide, at vi begynder at bygge vore egne tårne, hvor vi kan komme i samklang med ”den store gamle”, som lever i os uberørt af århundreder. Kun herved kan vi lære at ”Kaldet eller ikke – Gud er til stede”, således som det delfiske motto lyder.
Uberørt er tidernes gang, evig i enhver er mysteriet til stede – troldmandens ild er vort dybeste selv, så vi er selv medvirkende til at danne Den evige mester i os selv.Den, 16. oktober 2009


Karin Nikolajsen


 Ekliptikas tidsskrifter har en historik, som er helt unik. Jeg har så småt fordybet mig i nogle af dem og også foretaget et reelt stykke arbejde ud fra den inspiration, jeg har fundet hid og did.

Eksempelvis vil jeg fremhæve en artikel, der handler om Greven af Saint German, som jeg selv tidligere har skrevet om, da han er en af mine åndelige guides.
I ”Okkultisten”, oktober 1948, nr. 10, 9. årgang er der en kort artikel om ham under overskriften: ”Fortidens okkulte skikkelser”.

Selve artiklen er et lille udpluk af Halfdan Liander:” G. de Saint Germain”, som jeg har lånt på mit stedlige bibliotek. På første side citeres Madame Blavatsky, som er kendt i alle åndelige relationer/bøger, om sit syn på Greven, som han populært kaldes.

Der fortælles mange historier om Greven, hvorfor jeg synes, det er spændende at efterforske sandhedsværdien af dem.

Samtidig med opdagelsen af det pågældende tidsskrift, fandt jeg en video med Marina Munk, der foretager en introduktion til et week-endkursus fra 1991, hvor Greven nævnes i forbindelse med Grev Dracula.

I ”Stjernerne” 5. august 2009 fremhæves Greven ligeledes i artiklen om Pluto i Stenbukken – fortid og fremtid.

Kort fortalt er Greven kendt for et hav af inkarnationer, der næsten har været ubrudte.Han er meget aktiv for tiden.Han er Chohan (en mester, der har taget en indvielse) af 7. stråle, som står for ceremoniel orden eller organisation, magi, hvor formålet er at bringe balance mellem det ydre som indre liv.

Han har en strålende, rensende flamme, der er lilla, og denne flamme anvendes til at give tilgivelse til os selv og andre samt at holde hukommelsen intakt.

Desuden står menneskeheden over for en ny undervisning i guddommeligt samarbejde, en form for gruppearbejde, hvor alle må tænke i Planen og ikke i det egoistiske ego, hvor Greven med Den violette Flamme befrier personlighedens snærende bånd til frihed.

Mit færdige produkt sker gennem en artikel eller ved at fortælle i mine foredrag, som foregår ca. 1 gang om måneden, ud fra et nærmere angivet tidsskrift, og man er meget glad for noget nyt eller andet, og fascinationen over disse tidsskrifter er stor.

Dernæst anvender jeg disse skrifter i Blavatskygruppen, som er en gruppe, der arbejder med ”Den Hemmelige Lære”, som er skrevet af Madame Blavatsky, der blev undervist af El Morya, en førstestråle mester, der står for udholdenhed, disciplin, vilje,motiv.

”Den Hemmelige Lære” står i originalsprog The Secret Doctrine” bind 1 -6 på Ekliptikas bibliotek.Karin Nikolajsen

Den 1.8.2009Da jeg selv har haft kendskab til Dr. Bachs blomstermedicin siden 1982 og begyndte at arbejde med den omkring samme tid samt selv indtaget dråberne, som jeg kalder dem, er det med stor interesse, jeg læste om den både i Phoenix nr.2, 1992 og i Galaxen nr. 7 1993.

I førstnævnte blad fortælles der kort om dr. Bach, og da jeg selv har skrevet en artikel om ham, kan jeg oplyse, at dr. Edward Bach blev født den 24. september 1886 i Mosely, en landsby uden for Birmingham. Han var læge, bakteriolog og hømøopat, men kunne ikke lide ”bivirkningerne” i den homøopatiske healing, hvorfor han begyndte at studere blomsternes virkning i 1930 , da han ikke fandt lægegerningen helt tilfredsstillende, fordi man kun så på sygdommen og ikke på individet eller personligheden.

Der findes 38 blomsterremedier, der indvirker på forskellige følelsestilstande, hvor de overordnede er inddelt i frygt/angst, usikkerhed, ensomhed, overfølsomhed for indflydelse og ideer, fortvivlelse og desperation, overdreven omsorg for andres velfærd og velbefindende.

Nødhjælpsremediet er sammensat af fem remedier, som er flg: Fuglemælk ( Star of Bethelem), mod chok og bedøvelse. Jeg har opdaget, at den også kan være god mod en mildere grad af sukkersyge, enten for højt eller lavt
Soløje ( Rock Rose), mod rædsel og stærk panik.
Balsamin (Impatiens), mod mental stress og fysiske spændinger
Klematis, mod tendensen til at føle sig ”langt borte”. Dr. Bach kaldte blomsten for ”høfligt selvmord”, da man ikke er nærværende. Kan bruges mod epilepsi og svimmelhed.
Kirsebærblomme (Cherry Plum), mod angsten for at miste kontrollen over sig selv.
Man kan komme i ”det røde felt” eller angsten for at gøre andre skade.

Nødhjælpsremediet er godt for pludselige opståede situationer, der kan bringe ’en meget ud af fatning eller i en form for choktilstand.

Blomsterne/dråberne kan anvendes til alt levende, herunder dyr og blomster.
I Galaxen anvendes ordene ”Blomsternes magi”, da blomsterne/dråberne ikke kun kan anvendes i forbindelse med såkaldte psykiske kriser, men kan også indgå i en åndelig udvikling eller kan udvikle ”skjulte” talenter, at intuitionen bliver stærkere, da man kan få ”bugt” med såkaldte negative sider i sig selv.
Desuden har jeg fundet ud af, at blomsterne/dråberne kan få uaspekterede planeter til at fungere bedre.

Den 27. november 1936 sov Dr. Bach stille ind. han havde udtalt:” Livet fordrer ikke urimelige ofre.Man skal rejse gennem livet med glæde og være til gavn for andre. Er verden blevet lidt bedre efter vores besøg, har vi gjort vort arbejde.”

Der skulle være fundet nogle blomster, der kaldes for ”Stjernemedicin”, men jeg stoler ikke på varen, kun på originalen, og den er for mig

Dr. Bachs Blomsterremedier

Lyset der aldrig slukkes
Karin Nikolajsen

Den 1. december 2009
Man bliver indført i den ”nemme” måde at tackle et horoskop på en hurtig måde.
Det anbefales, at man ser på Himmellysene ( Sol, Måne), ser på Saturns gøremål i denne sammenhæng., hvor der gives gode eksempler på Sol Saturn og Måne- Saturnkombinationer.

Andre kombinationer gennemgås ligeledes på en spændende måde, og jeg må tilstå, at jeg blev lidt overrasket over Napoleon, der skulle have svært ved at handle og ikke kunne falde i søvn. Jeg har tidligere orienteret mig om, at det skyldtes hæmorider, der bevirkede hans Waterloo. Selve planetkombinationen/kombinationerne vil jeg overlade til låneren af dette bånd.

Sigvard er meget historisk velorienteret, så det er en fornøjelse at høre om bl.a. Stalin, Trotsky, Molotov, Robespierre og Hitler, så jeg kan anbefale den, da indholdet aldrig vil blive forældet.

”Husherskerne”

Husherskerne af 6.2.1997 er en meget spændende forklaring og undervisning af herskerskaberne, som vist altid kan tåle at blive repeteret.

Som illustration viser Sigvard Viceværtsystemet og en planche med planeter i eksil, fald og forhøjet, og her blev jeg endnu engang klogere, da jeg i et stykke tid ikke helt havde tjek på, hvorfor min Sol var/er i eksil og havde været lidt ”ked” af de gængse forklaringer, indtil jeg her fik svaret og kunne se logikken, hvorfor det blev et yes herfra.

Jeg kan sige, at Sigvard udtrykker sig meget farverigt og underholdende ved gennemgangen af alle husene, men det bør dog nævnes, at det kun er en lille del af helheden, hvorfor jeg varmt kan anbefale den.

Den, 28. august 2009

Karin Nikolajsen
Selve bogen er en meget flot og fin bog, der tager en gammel side af astrologien op til fornyet debat og brug. Det er en bog, som indeholder svært stof, der kan kræve en ekstraordinær indsats som astrologiinteresseret.

Bogen er fulgt op med et foredrag i Astrologihuset, som er optaget på dvd, og der er noget ved det talte ord, der gør tingene nemmere end det skrevne. Sigvard formår at gøre komplicerede ting tilgængelige for både almindeligt astrologiinteresserede og øvede astrologer.
Fixstjernerne har den betydning, at der kommer helt andre dimensioner til tydningen af et horoskop.
Ekliptika har et videobånd, som hedder ”Fixstjernerne”, optaget den 25.6.1992. Den kan varmt anbefales sammen med ovennævnte bog, men man kan også se den single, da Sigvard fremviser mange horoskoper, der indeholder spændende tolkninger dekoreret med myter, som jeg finder spændende.


Den, 28. august 2009

Karin Nikolajsen

Denne bog har jeg haft meget fornøjelse af, da den er skrevet på en anden måde, hvilket titlen også indikerer.

Gullfos inddrager eventyrets verden, så man kan le og græde sammen med helten, heltinden og den grumme skurk, som indbyder os til at overvinde prøvelser, så vi kan fremstå som dronning, konge over os selv.

Bogen indeholder det såkaldte ”traditionelle stof”, men behandler også måneknuderne, fiksstjerner, Chiron og esoteriske planeter.

Om ordet vilje skrives:


”Lad mig blive det jeg er,
så jeg slipper for smerten
ved at måtte vælge
mellem det jeg ikke er.”Den 1.9.2009

Karin NikolajsenDa jeg altid har været fascineret af det mystiske, okkulte og det, der kunne være omgivet af noget udefinerligt, men måske alligevel brugbart, fandt jeg ”Sandsigeren David, berømt for sine FORUDSIGELSER for personaliteter indenfor Tater, Film, Fyrstehuse.
HJEMKOMMET EFTER 10 ÅRS EUROPA-TOURNE
Udreder Deres skæbne og evt. problemer i
Kort
Kiromanti (håndens linier)
Krystalkugle
Pendul .”

Jeg har stadig hans lille folder, som jeg her har skrevet af. Jeg kendte til kort, da jeg selv var blevet undervist i dem af Laura, som var en meget dygtig spåkone, så jeg blev noget overvældet over at se Davids kort, som rummede mange muligheder. I parentes bemærket blev hans navn udtalt på fransk.

Pendulet kendte jeg også til, da jeg selv pendulerede, men krystalkuglen havde jeg kun set nogle få gange hos andre, jeg havde opsøgt. Davids var usædvanlig, for når vi nåede et punkt, hvor nerverne var lidt ”slidte”, så spurgte han, om vi skulle se i kuglen, og det kostede ekstra.
Jeg kunne intet se, men David kunne se meget, farver m.m., og jeg er ikke i tvivl om, at det var korrekt nok, så korrekt, at jeg selv er blevet optaget af en sådan genstand. Jeg har i smug gået og kikket efter en, og nu er jeg selv i besiddelse af samme, som jeg erhvervede mig i efteråret 2009.

Krystalkuglen har været kendt i århundreder, måske i årtusinder. En gammel legende fortæller, at sigøjnerne siden tidernes morgen har givet råd over magiske krystalkugler, som med ufejlbarlig sikkerhed viser dem, hvad fremtiden rummer.
Iflg. tysk folkemytologi skulle ordet sigøjner stamme fra zienhende Gauner, som betyder ”rejsende tyv”.Andre navne var tatere og rakkere, fordi man tidligere fejlagtigt troede, at de var tatere.

Historisk har man beskæftiget sig en del med ovennævnte befolkningsgruppe, som den almindelige befolkning så ned på, da den havde et erhverv,der var godt betalt, men ikke misundt af andre. Deres arbejde bestod i, at rakkeren eller natmanden (nævnes i år 1516) skulle hjælpe bødlen eller mestermanden (nævnes i år 1496) samt fjerne affald og renovation og rense byens skorstene.
Det var derfor med spænding, jeg læste i  tidsskriftet”Det Ukendte” (januar nr. 1 1985) om forslag til anvendelse af krystalkuglen. Først bliver man ”belært” om, hvordan man skal behandle kuglen. Hvilken temperatur der kræves (20 grader).
Først ser man måske ingenting, men så ”når du synes, at krystallen begynder at se mørk eller tåget ud med små lysende prikker indeni, som bittesmå stjerner, er det et tegn på, at du er på rette vej. Din evne til at skue i krystallen er ved at blive udviklet. Denne tilstand vil sandsynligvis fortsætte de næste mange gange.

Efterhånden vil denne tågede form skifte karakter. Du vil se et blåt eller blåligt rum. Og det er i dette rum, at du vil opleve synerne, som kan være egentlige hændelser, eller de kan tage form af symboler, f.eks. et flag, en kniv, en båd, et lyn eller lignende.
En almindelig, psykologisk forklaring på de syner, der dukker op i krystalkuglen, er, at de i virkeligheden dannes i din egen underbevidsthed og at du ubevidst fører dem over i krystalkuglens indre. Billederne er altså en slags illusioner eller hallucinationer, så psykologisk set er krystalkuglen altså nærmest et stykke værktøj, som du kan bruge til at aflæse din egen underbevidsthed med. Og det er da egentlig ganske spændende. Hvis billederne oven i købet viser sig at indvarsle kommende begivenheder, er det blot et bevis for, at du har fantastiske evner i dig.”

Jeg er kun nået dertil, at jeg har fået et lille klæde, der beskytter kuglen mod sollyset, og så har jeg spurgt andre, der brugen den, hvad den skal anvendes til, og svaret har været, at man skal samle sine energier i den. Jeg har lidt på fornemmelsen, at man kan ”aflede” nogle negative energier og øge koncentrationen omkring nogle spørgsmål, men det vil tiden vise, når jeg har øvet mig tilstrækkeligt i den og fået manifestationer eller klarhed i denne mystik.

Karin Nikolajsen

Den 14.2.2010
Tracy Marks gennemgår, jeg vil sige, alt hvad et T-kvadrat er, variationer og styrker i et T-kvadrat. Hun beskriver fokus planeterne, oppositionerne, den tomme plads, husene og ikke nok med det, så beskriver hun transitter, sekundær (progressioner), solar og eklipser. Jeg vil mene at hun får gennemgået stort set alle aspekter af et T-kvadrat og hvad dette kan blive ramt af.

Så hvis du er interesseret i T-kvadrater og vil lære mere om dem, er dette en god bog. Sidst i bogen er der forslag til, hvordan man takler T-kvadrater.

En fyldig og god bog.

Holger Stavnsbjerg: ”Kompendium for Astrologistuderende.”


Det er en bog, som jeg selv har haft gavn af, og som bl.a. giver en beskrivelse af Lykkepunktet og Måneknuderne.
Det er en såkaldt grundbog, som man altid kan bruge som opslagsbog, og selve indholdet er meget grundigt beskrevet.


Den 1.9.2009

Karin Nikolajsen
Denne video af 14.10.1993 har optaget mig meget og blev en overgang en slags godnathistorie for mig, idet den indeholder mange lag af viden, indsigt og lærdom.

Selve ordet fødselsmyte fandt jeg interessant, da jeg ikke har set ordet på denne måde før, så jeg vil kalde det en sproglig nydannelse.

Myte kommer fra græsk og betyder en opdigtet fortælling, der helt eller delvis er uden grundlag i virkeligheden. Derfor kan Christian Borup fremvise cases med vidt forskelligt vingefang og fantasi, når klienten bliver bedt om at fortælle begivenheder omkring selve fødslen.

Venusmyter handler om manglende selvværd, hvorfor der kan berettes historier, hvor begivenhederne ikke har fundet sted.
I nogle tilfælde har Christian Borup tjekket vejret for at se, om der var overensstemmelse med det fortalte og det faktiske. Klienten fortæller, det var strålende solskin, og det var regnvejr.Fødestedet var heller ikke helt i overensstemmelse med det faktiske efter et tjek i Landarkivet etc.
Der fortælles en ”stærk”case, hvor det at føle sig værdiløs er ganske begrundet, da fødslen af et dyr sættes højere end barnets.
Jupitermyter stiller forventninger til barnet, som skal opfylde forældrenes ambitioner, men der kan også være tale om spiseforstyrrelser.
I Plutomyter skal man erstatte andre, en andens død, ligesom ens fødsel har noget med noget større at gøre, f.eks en historisk begivenhed, som bliver koblet på myten, og jeg vil lige nævne, at familiehemmeligheder tager Neptun sig af.

 Den første livskrise sker i det øjeblik, man bliver født, hvor selve fødslen kan betragtes som et øjeblikshoroskop for moderens fødeproces, og her spiller Månen en stor rolle, hvorfor man får et tip om at se på aspekter til akserne før og efter fødslen.
Barnet har nemlig i 9 måneder oplevet verdenen gennem moderen på forskellig vis.

Månen tillægges indbyggede vaner, der opleves i mange forskellige lag, der hen ad vejen kan skrælles af som et løg, hvor hver løgring afdækker gamle kriser ved progressioner, transitter og den progressive Måne.
Man kan gå i krise over såkaldte småting, men for den kriseramte er det ikke småtingsafdelingen, men noget dybt grundliggende, som man ikke har sat ord på, men ting, man kan huske, da Månen jo også står for fortid, erindringer, følelser, som Christian Borup vægter meget i sin udtale. Følelser, der har været hengemt i et hukommelsesreservoir med alle vores oplevelser, som bliver til vane, og som man ”plejer” at gøre.

Vi tror, vi har overvundet eller glemt gamle situationer, som på et tidspunkt kommer frem i dagens lys, selvom vi har bedyret for os selv, at vi aldrig vil gøre det igen, men desværre gør vi måske de samme fejl igen iflg. Christian Borup.

Månen handler om instinkter, fornemmelser og det at være opmærksom på noget
”Plejer” indeholder hele familigodset, og ”plejer” er vores skæbne. Vi er på en eller anden måde bundet til familien, bundet i parforhold, fordi vi kender vanerne, så begynder vi at kede os ved ”plejer”, kan vi forsøge at gå en anden vej, at slippe vores månemønster, men det kan udløse kriser, så det vil noget, da vi mangler det kendte at ty til. Nogle opsøger en astrolog i stedet for en psykolog for at få håndteret krisen. (De sidste 3 linjer står jeg til dels selv inde for).

Månen er også moderskikkelsen, og her kan man danne sig forskellige meninger eller drømme om en mor, idet søskende kan tale vidt forskelligt om den fælles mor, som man har ønsket at se hende, og her gives ligeledes eksempler på ”drømmen” og realiteten.
Kaspers historie fortjener at blive nævnt, da den bliver berettet på en stille og uhøjtidelig måde, og jeg kan ”afsløre”, at Kasper er identisk med Christian Borup.
Sidstnævnte fortæller ligeledes om sit fødselstidspunkts mangler og dermed også følgende kvaler, som er en yderst humoristisk udlæggelse af tid.

Christian Borup fortæller cases, der indeholder mange skæbner. Han fortæller disse på en veloplagt og spændende måde med empati og overraskende billeder/illustrationer.
Der bliver ligeledes gjort op med inkarnationer, at nogle taler om tidligere liv og kommende liv, men ikke om dette liv, hvor man måske har det svært, og det giver Christian Borup en ekstra bevågenhed, en bevågenhed, hvor han gør opmærksom på, at astrologens arbejde består i at kunne kommunikere med det menneske, man sidder overfor og komme med noget rammende og ”kontant”, så man kan ”snakke” om noget, der er vedkommende for ”klienten”.

I min interesse for Christian Borups astrologiske og menneskelige udlægninger kom jeg i tanke om Kongressen i 2006, der fandt sted den 18. og 19.februar i Astrologihuset, hvor jeg selv var til stede.

Den var blevet optaget til dvd, og samme emne var valgt af Christian Borup.
Nogle af de samme ting blev nævnt på en anden måde fra en aktiv, dynamisk og imødekommende Christian Borup, som har latteren parat og et lydhørt ”publikum”, som hele tiden lærer noget, selvom han skulle ”lalle” sig igennem på kort tid .
Inspireret af denne dag deltog jeg i et kursus i fødselsmyten i efteråret samme år (2006) hos Christian Borup.

Årene, der er gået mellem de to optagelser, føles ikke så mange. Dog er de visuelle hjælpemidler imponerende lavet om, men mennesket bag er ikke lavet om, da han fremstår, som den han er.


Jeg kan naturligvis meget varmt anbefale videoen, da den er fyldt med lærdom og visdom. Bogen ”Anvendt Astrologi”, der udkom i forbindelse med kongressen ligger biblioteket inde med.
Jeg har spekuleret lidt på min myte, og jeg husker, jeg skulle have været en dreng og hedde Peter, men jeg er ikke gået i krise over det, da der har været så mange andre episoder i mit liv, som har krævet min opmærksomhed.

Efter at have set min godnathistorie nogle gange har jeg taget nogle ord til mig, og disse er:”Ja, livet er hårdt” (citeret) med et lille smil af Christian Borup

Den 16. august 2009

Karin Nikolajsen
I efteråret 1975 var jeg til astrolog for første gang i mit liv, og jeg anede ikke, hvad en astrolog var og kunne.

Jeg kendte til spåkoner, specielt Laura, som jeg hen ad vejen var kommet i ”lære” hos. Jeg havde dyb respekt for hende, når hun så i kortene og fortalte, hvordan de snakkede sammen, og så blev Laura clairvoyant.

Dernæst kendte jeg ”Polakken”, hvis rigtige efternavn var Pallas, som både så i kort, der lignede Lauras og sagde noget astrologisk ved at kikke på et bord med stjernetegn på, og i den astrologiske verden skulle man kende sit fødselstidspunkt, blev jeg her belært om.

Min tilkommende, som jeg blev gift med den 27. september samme år, havde hørt gode ting om Szöllösi, så efter brylluppet opsøgte jeg ham. Dels, fordi jeg gerne ville ”prøve” ham, og dels fordi Laura var ”gået over” ca. en måned efter, vi var blevet viet, så det var både med vemod og håb, jeg kom.

Jeg mindes, jeg kom ind i en havestue på Frederiksberg, hvor astrologen kom med en mærkelig tegning og talte ind i en diktafon, tror jeg, det var.

Den mærkelige tegning var mit horoskop, mit stjernekort, og tolkningen blev indtalt på tapes (konverteret til cd), som jeg har den dag i dag. Jeg kan, efter jeg selv er blevet astrolog sammenligne gradstal mv. og følge med i det indtalte. Tiltaleformen var ”De”.

Szöllösi begyndte med mit soltegn med gradstal og kombinerede det med min ascendant, og det var ”vældig godt”, da begge repræsenterede lufttegn, hvorfor jeg bl.a. burde være meget kommunikerende. Andre menneskers ve og vel lå mig meget på sinde, ligesom psykiske/okkulte evner var til stede. Han fortsatte med at sige noget om hvert hus med gradstal og med planeter, og hvis der ikke var planeter, blev dette også sagt.

Ved 5. hus sad han og tænkte meget, fordi han aldrig havde set et så mærkeligt ”lysthus”, så jeg blev også lidt spekulativ, fordi jeg havde stillet et klassisk spørgsmål omkring børn, altså det at få egne børn.

 Svaret gik ud på, at ”den var gået forbi”.Jeg stirrede, da jeg ikke anede, hvad der var gået forbi, men ved fælles tolkning, blev det gjort mig begribeligt, at der måske var nogle andre ”smutveje”, idet jeg kunne adoptere, have med andre s børn at gøre. Sidstnævnte havde jeg jo via mit arbejde som lærer, en adoption var mig helt utænkeligt. Jeg var jo lige blevet gift, så vi blev enige om under noget latter, at det nok skulle flaske sig.

Desuden fik jeg at vide, at ægteskabet ville holde, og det var sjældent, han så det. I øvrigt ville der ikke være tale om en almindelig adskillelse fra partner, men alligevel en adskillelse. ( Vi blev skilt i 1984 – gik fra hinanden i 1979. I 2008 fik jeg brev, at min eksmand var død den 5. august, 3 dage efter hans fødselsdag).

Nu forstod jeg ikke helt, hvis jeg ikke skulle få børn, for det havde Laura ellers forudset, og hende havde jeg helt tillid til, da hun aldrig havde ”fejlet”. Nu kunne jeg jo ikke spørge hende af gode grunde.Dog var begge ”enige” i deres diagnosticering af mig.
Via min bror, der også opsøgte Szöllösi, fik jeg et blad, der hed Minerva, som jeg ikke helt forstod, hvordan jeg kunne anvende, hvad jeg ved nu.

Jeg har i dag helt forstået Szöllösis forudsigelser, at jeg ville foretage et meget stort ”karriereskift”, som er foregået i forskellige tempi, og at jeg senere ville se meningen med alting. Fysiske børn fik jeg ikke, men derimod både blomsterbørn ( de, der får dråber – Bachs såkaldte blomstermedicin) og tankernes børn.


Så nogle gange skal livet forstås baglæns.

Karin Nikolajsen

Den, 6. oktober 2010
Denne bog er ren astrohus-psykologi.
Hun inddeler horoskopet i forskellige behov. Fx er 2, 6 og 10 hus behovet for sikkerhed. Det vil sige, at hvis en person har overvejende antal planeter i disse huse, så er det vigtigt for personen at føle og have sikkerhed i sit liv. Behovet for vækst, ses af 1, 5 og 9 hus.

I første omgang er der fire behov – Sikkerhed, kærlighed, stimulus og vækstbehovet. Hun tæller planeterne i alle fire kategorier og den kategori der har flest planeter, er det behov der er mest styrende. Dernæst underopdeler hun hver behovskategori i forskellige karaktertræk.

Det er et helt puslespil at gå i gang med, men interessant. Selvom der slet ikke bliver talt om Månen, Pluto eller de andre planeter. De bliver kun brugt til at se vægten i de forskellige huse. Det er ikke en let bog, at læse, det skinner igennem, at forfatteren har selv læst på et højt plan.

En bog der får hjernevindingerne i gang ?
Mit møde med kort/tarot stødte jeg på for mange år siden (jeg tror, jeg var 15 eller 16 år gammel), da min mor introducerede mig for en anden verden – en skjult verden, som jeg selv senere blev en del af og tyede til, når jeg trængte til at se tingene ud fra en anden vinkel.
Jeg havde dog forinden ”luret” en moster af, som lagde almindelige spillekort for min mor. Jeg synes dog altid, at min moster sagde, at hun ikke kunne se noget, og det forekom altid ved sparkortene.

Vi havde imidlertid en ”fast” – opsøgte andre – kendte som ukendte, der repræsenterede vidt forskelligt indhold.
”Bakken” havde vi et specielt forhold til, når det åbnede om foråret, fordi sigøjnere fra Sverige her havde deres stade, hvor deres campingvogn stod, og så fik vi en tid hos tarotoplæggeren, som vi efterhånden kendte eller omvendt.

Jeg kendte ikke noget til disse tarotkort, men jeg kendte til Lauras kort. Laura var den ”faste”, som vi altid søgte ”hjem” til, og efterhånden begyndte Laura at lære mig op i tydningens svære kunst. Kaffekanden (madam Blå) kom på bordet, og så blev der lagt kort. Kortene var ikke almindelige kort, men med billeder og tal på, og de blev købt i udlandet. Jeg tror, det var i Sverige eller Tyskland. Laura gav mig et sæt, så jeg kunne øve mig, og det sæt har jeg endnu med hendes energier i.

 Da tarotkortene (også spillekort) har fascineret i tidens løb, vil jeg kort ridse historien og teorierne op om kortenes oprindelse, som har været mangfoldige.
Nogle har foreslået, at de skulle være kommet fra Kina eller Indien og blevet bragt til Europa af sigøjnere, da tidlige beretninger om dette folkeslag fortæller om deres ry for udøvelse af spådomskunst. Andre mener, at de er blevet udtænkt ved en sammenkomst af kabbalistiske mestre i år 1200.

 Den populæreste teori blev fremsat i 1781 af Antoine Court de Gebelin , arkæolog, frimurer og okkultist.Han mente, at sigøjnernes spåkort var resterne af en gammel egyptisk visdomsbog, Thots bog, som fortaltes at indeholde to formularer. Ved at læse den første skulle den læsende blive i stand til at fortrylle himlen, jorden, natten, bjergene og vandene. Han ville da kunne forstå fuglenes og krybdyrenes tale. Han kunne svæve over vandene og se fiskene på det dybeste vand.
Den anden formular forårsagede beherskelse af graven, den jordiske udødelighed og en vision af solen og månen i guddommelig form, omgivet af en krans af guder. ( Guden Thots græske navn er Hermes Trismegistos – den trefoldige Hermes – den samme som romerne kaldte Merkur).
Bogen skulle altså være nøglen til den gamle verdens okkulte kræfter. Det skal siges, at man på den tid var meget fascineret af alt gammeltegyptisk, hovedsageligt fordi hieroglyfferne endnu ikke var blevet dechifreret ( ulæseligt).

En anden populær beretning om tarottens egyptiske oprindelse fortæller, at lærde fra alle egne af verden samledes i datidens intellektuelle midtpunkt, byen Fez (efter branden i Alexandrias store bibliotek i år 646), og for at skabe et fælles grundlag lavede de en bog, der i symbolform indeholdt summen af deres viden. Nøglen til bogen blev videregivet fra mund til mund, fra den ene indviede til den næste op gennem tiderne.
For at bogen ikke skulle gå tabt, og dens hemmelighed ikke skulle røbes for udenforstående, blev dens indhold overført til et øjensynligt uskyldigt medium, kortene, der kunne anvendes til et verdsligt formål af dem, der ikke var indviet i den virkelige betydning.

Sandheden er nok den, at kortenes tidligste historie fortaber sig i det uvisse, men man mener indtil videre, at kortene er dukket op i Sydeuropa i midten af det 14. århundrede, for derefter i de følgende år at blive spredt ud over hele Europa.
Crowlyes Thoth Tarot forener i sine billeder en mangfoldighed af symboler og forbinder astrologi, numerologi og visualisering med symbolikken fra forskellige visdomsskoler. Frieda Harris, som i mange år arbejdede på billederne, var selv ægyptolog, så hendes viden om og hendes dybe forståelse af symbolerne er indgået i malerierne.

Fremkomsten af Thothsættet  går tilbage til aktiviteterne i The Golden Dawn Society, velkendt især gennem sit navnkundige medlem, Aleister Crowley ( i tidsskriftet Det Ukendte juli/august 1984 nr. 4 kan man læse om  ham). Det okkulte selskab blev grundlagt omkring 1887, og selskabet anvendte bl.a. tarotten som et meget væsentligt erkendelsesmedium. Arthur Edward Waite (jf. Rider Waite Tarot) var ligeledes medlem af dette fællesskab.
Tad Mann bør absolut bemærkes, da han giver en meget spændende og lærerig indførsel i Astrology and Tarot, som kan ses i video af 30.5.1996, som jeg varmt kan anbefale, da seeren bliver ført ind den udøvende tarotlæsning kombineret med astrologiens ”logik”.

Jeg vil her lade Per Henrik Gullfoss tale i sit forord til ”Tarot og sjælens intention., ” som er på Ekliptikas bibliotek.

”Så hyggeligt, at du læser dette. Jeg håber, du får lige så stor glæde af at læse denne bog, som jeg har haft ved at skrive den.

Det er mit ønske og håb, at den kan åbne for en dybere forståelse af tarotkortene og forholdet mellem vor sjæl og vort ego.

Jeg vil takke dem, som bragte kortene til Europa i den mørke Middelalder og holdt dem væk fra inkvisitionens brændende bål, Rider & Waite, som redesignerede det første moderne kortsæt, alle mennesker, som har ladet mig rode i deres sjæleliv og givet mig mulighed for at lære om kortene, og den ukendte dame i Seattle, der gav mig mine første tarotkort.

Jeg håber, du vil få inspiration af de tanker, som findes i denne bog. Det er en udelt glæde at få lov til at dele noget af mig selv med dig på denne måde.”


Den, 6. oktober 2009


Karin Nikolajsen
Ekliptikas bibliotek har ”The Secret Doctrine” (Den Hemmelige Lære) i 6 bind af Madame Blavatsky, som jeg kortelig vil omtale:

Helena Petrovna Blavatsky, også kaldet H.P. Blavatsky, forkortelsen HPB blev født Helena von Hahn ( født den 12. august 1831, kl. 2,33 korrigeret tid i Ekaterinoslav, Ukraine, Rusland – fysisk død den 8. maj 1891 i England).
Hendes far var oberst Peter von Hahn, og hendes mor, Helena de Fadeyev var romanforfatter under pseudonymet Zenaida R, men døde af tuberkulose i en alder af 28, da datteren Helena var 11 år, så hun og broderen boede derefter hos bedsteforældre.

Helena var et usædvanligt barn, og i tidlig alder var hun klar over, at hun var anderledes end sine omgivelser. Hendes tidligt udviklede psykiske evner forbløffede og forvirrede hendes slægtninge og venner.

Hun var dygtig til sprog, spillede ualmindeligt godt på klaver og besad kunstneriske evner. Kort efter hun var fyldt 18 år, giftede hun sig, ikke af kærlighed eller lyst, men af trods med den 40 år gamle Nikifor V. Blavatsky, en ven af familien, som dengang var viceguvernør i provinsen Erivan. Nogle få måneder senere flygtede hun og rejste vidt og bredt omkring i Ægypten, Grækenland og mindre kendte dele af Østeuropa for penge, hun fik af sin far, men det berettes også, at Madame Blavatsky skulle have optrådt som cirkusrytter, spåkone, overlevede et skibsforlis m.m.

I 1851 var hun i London, og der traf hun på sin 20. års fødselsdag mesteren Morya eller M (benævnelse i den teosofiske verden), som fortalte hende noget om det arbejde, der ventede hende, hvad hun helt og fuldt anerkendte.

I 1852 prøvede hun at komme ind i Tibet, hvor hendes mester opholdt sig, men tiden var ikke til det, hvorfor hun måtte vente, til tiden var inde, og det var den i årene fra 1867 – 1870, hvor opnåede fuldstændigt herredømme over sine okkulte evner og frigjorde sig for det, hun kaldte sin ”psykisk-fysiske svaghed”.

I 1873 var Madame Blavatsky 42 år, og hendes usædvanlige åndelige, mentale og psykiske evner var på højdepunktet. Hun var medvirkende til grundlæggelsen af Det Teosofiske Samfund i New York 17. november 1875. Teosofi var for hende ”guddommelig visdom eller den sum af viden og visdom, der ligger til grund for universet. ( ”Den Hemmelige Lære).

Madame Blavatsky lærte disciplin, udholdenhed og styrke af sin mester, El Morya, der er en 1. strålemester, hvad jeg også vil betegne madame som med et 1. stråle/energi/grundkvalitet. 1. strålemennesker er de naturlige ledere, der har en evne og styrke til at forårsage forandringer.
 De er mennesker, der ofte tager initiativer, hvor andre lader stå til. De har mod til at gå i spidsen for en sag, og de kæmper til enden, hvor andre giver op. Det kan være inden for områder som politik, pengevæsen, militær, så det at være i lære hos El Morya kræver, at man lytter og adlyder mesteren.
 Bailey skriver om ham:” Han er af skikkelse høj og har et myndigt væsen, har mørkt hår og skæg og mørke øjne.” Helt ”privat” spørger jeg altid ham til råds i pengesager.

Madame blev ligeledes assisteret af mestrene Kuthumi/Koot Humi på 2. stråle, som betyder kærlighed og visdom.Han deler titlen ”verdenslæreren” med Jesus/Sananda. Kuthumi skulle være inkarneret som Pythagoros, (580 – 500 f.Kr.) den græske matematiker, hvis læresætning lever i bedste velgående, men han beskæftigede sig også med musikken, sjælens udødelighed bl.a. I Pythagoras samfund var der ikke forskel på mand og kvinde rent åndeligt.
Kvinderne har dog en funktion her i tilværelsen, som mændene ikke har: De skal være mødre. De fik derfor en ”moderlig undervisning”, der skulle forberede dem til denne betydningsfulde opgave. Iflg. historikeren Will Durant blev de”pythagoræiske kvinder” af samtiden regnet for nogle af de ypperste kvinder, en mand kunne gøre sig håb om. ( Kilde: Tidsskrift ”Det Ukendte”, årgang 1982).

Kuthumi har også været Frans af Assisi. Alice Bailey skriver om Kuthumi:” Han er meget belæst. Han stammer fra Kashmir, selv om familien oprindeligt kom fra Indien. Han taler flydende engelsk, og al litteratur på forskellige sprog finder vej til hans studerekammer i Himalaya. Kuthumi er en mand med et ædelt udseende, høj, skønt noget spinklere bygget end mesteren M. Øjnene, som er vidunderligt dybblå, synes at udstråle tidsaldrenes kærlighed og visdom.” ( fra ”Indvielse” af Alice Bailey).
Seven Rays

”De Syv Stråler” skrevet af Alice Bailey er Ekliptika ligeledes i besiddelse af. En stråle er en betegnelse for en bestemt energi, som farver sindet.

Alice Bailey, født La Trope-Bateman, blev født den 16. juni 1880, 7.32 engelsk tid i Manchester (fysisk død den 15. december 1949, New York i en velhavende, aristokratisk familie). Hun manglede altså ikke materielle goder, men var meget ensom. I et foredrag fra 1943 fortæller hun om sit liv og mødet med mestrene til en lille gruppe studerende:

”Jeg har altid været fintfølende, altid ulykkelig, den mest jævne i min familie og den dummeste. Tre gange, før jeg blev 14 år gammel, forsøgte jeg at begå selvmord – første gang var jeg kun 6 år gammel. Da jeg blev 14 eller 15 år gammel, ville jeg drage alene af sted på heden, lægge mig i lyngen og tænke forfærdelige tanker og hade Gud, hade verden og elske menneskeheden og ønske, at jeg kunne gøre noget for, at mennesker kunne blive lykkelige.

En søndag var hele familien taget af sted til kirke, og jeg opholdt mig alene i dagligstuen, hvor jeg sad og hadede livet og verden, da døren åbnede sig, og en mand kom ind. jeg blev ikke overrasket over, at han havde en turban på hovedet. Han sagde: ”Du er en særdeles uartig pige. Det er jeg ked af, for jeg havde håbet på, at du på et tidligere tidspunkt havde besindet dig, så du kunne hjælpe os. jeg begynder at spekulere på, om det i det hele taget er muligt, eller om der kræves endnu et liv, før du kan hjælpe os. Hvis du ønsker at yde denne verden din tjeneste, må du tage dig sammen og blive til noget.
Sker det, kan vi bruge dig. jeg skal sige dig, hvad du skal gøre, men jeg er ikke sikker på, at du vil gøre det.” Han forklarede mig noget, som jeg kunne gøre og forlod mig herefter.
Jeg blev bange og tænkte:” Jeg har oplevet et syn.” Jeg gik rundt på stedet og vidste ikke, om det var et syn, eller om jeg var ved at blive skør, men et af de råd, jeg fik, var godt: jeg kunne tage mig sammen og blive medgørlig. jeg troede, jeg havde set Jesus. Senere i krisesituationer kunne jeg opleve en fornemmelse af, hvad jeg skulle gøre, og følelsen var altid ledsaget af en stråle i værelset.

Derefter stødte jeg på det Teosofiske Samfund, og i dets helligdom så jeg et billede af Mesteren K. H (Mesteren Djwhal Kuhl, kaldet Tibetaneren). Fra jeg var 15 og til jeg jeg var 35 havde jeg levet i uvidenhed om, at jeg havde mødt en Mester. Det varede 20 år, før jeg fandt ud af, hvem han var.

Jeg modtog en stor del af min lærdom fra tibetaneren, da han overdrog mig stoffet til ”Kosmisk Ild og ”Esoterisk Psykologi”, fordi jeg gennem min fordybelse havde gjort mig ulejligheden med at sætte mig ind i ”Den Hemmelige Lære.” Hvad nytter det, at jeg fortsætter med at belære jer, hvis I ikke samtidigt lader jer lære af mine erfaringer?
D. K. er tibetaner, og han har ikke noget ungt legeme. Han er Mesteren K.H. (Kuthumi) meget hengiven, og han bor i et lille hus ikke langt fra mesterens større hus. På grund af hans villighed til at tjene og til at gøre hvad som helst, der er nødvendigt, er han blevet kaldt ”mestrenes budbringer”.
 D. K. arbejder med dem, der udøver healing, giver trøst og tager sig af store hjælpeorganisationer, ligesom han har overtaget/aflastet Mesteren M (El Morya) og Mesteren K.H. (Kuthumi) for en hel del af deres undervisningsarbejde. Det var ham, der dikterede en stor del af den meget betydningsfulde bog, ”Den Hemmelige Lære”, og som viste H.P. Blavatsky mange af illustrationerne og gav hende mange af de data, der kan findes i denne bog. ( fra ”Indvielse”).

Det er absolut læseværdige bøger, som kræver tid og lidt udholdenhed.

Karin Nikolajsen

Den 1. juni 2010
Pia Balk indfører os i Pluto på godt og ondt, og hun formår at give en god historisk baggrund for planeten med spændende mytologiske beretninger, som giver flødeskum til kagen.
Der gives mange cases, og en gennemgang af planetens placering i husene er en sand fornøjelse.
Indholdet vil være eviggyldigt, hvorfor jeg kan anbefale den med en inspirerende og aktiv Pia Balk Møller, der giver af sin viden, som man selv kan opleve ved at se den.

Den 1.9.2009

Karin Nikolajsen