Astrologi og behovsanalyse

v. Lars Steen Larsen

Om Lars Steen Larsen:

Lars Steen Larsen er religionshistoriker (Ph. d.). Han har tidligere redegjort for den vestlige astrologis historie, grundlag og forskellige teknikker gennem artikler og især i bogen Astrologiens Idé (Gyldendal 1995), men også delvis i bogen Western Esotericism: Ultimate Sacred Postulates and Ritual Fields (Lunds universitet 2008).

FOREDRAG
Onsdag d. 7. marts 2012 kl 19:00
v Lars Steen Larsen


Det vigtigste bidrag til astrologi som et psykologisk værktøj er, efter min mening, kommet fra nogle amerikanske astrologer, især Stephen Arroyo og Noel Tyl. Dette skyldes, at de har formået at integrere dele af den amerikanske akademiske behovspsykologi ind i tydningen. I denne tydning er planeterne behov, mens tegnene er måden, behovene kommer til udtryk på. F.eks. har tegnet Vædder en tendens til at udtrykke behov (planeten) på en direkte og fokuseret måde. En person, som f.eks. har Merkur i Vædder, udtrykker (kommunikerer) og siger tingene på en direkte og fokuseret måde.

I foredraget vil jeg opridse det amerikanske bidrag samt komme med egne erfaringer og uddybninger af, hvilke behov de enkelte planeter repræsenterer, hvordan tegn kan gøre behov fokuserede, ufokuserede, fikserede og evt. modale. Ligeledes vil jeg komme ind på, hvordan aspekter påvirker vore forskellige behov. Materiale vil blive udleveret ved foredraget.

Samtlige arrangementer foregår kl. 19.00 i Ringstedgade 6, kælderen, 2100 Kbh. Ø - på de opgivne datoer.

Entré:
Medlemmer kr. 50,-
Gæster kr. 100,-