HDen græske astrologi og de mange glemte regler

v. Lars Steen Larsen

Om Lars Steen Larsen:

Lars Steen Larsen er religionshistoriker (Ph. d.). Han har tidligere redegjort for den vestlige astrologis historie, grundlag og forskellige teknikker gennem artikler og især i bogen Astrologiens Idé (Gyldendal 1995), men også delvis i bogen Western Esotericism: Ultimate Sacred Postulates and Ritual Fields (Lunds universitet 2008).

FOREDRAG
Onsdag d. 9. maj 2012 kl 19:00
v Lars Steen Larsen


I gennem de ca. sidste 10 år har især den historiske astrologi haft fremgang. Dels er der udgivet flere akademiske afhandlinger om emnet og dels er mange klassiske værker blevet oversat. Dette betyder, at græske, latinske og arabiske værker er blevet langt mere tilgængelige.

Den græske astrologi, dvs. værkerne er skrevet på græsk i de første århundreder e.Kr. især, men ikke udelukkende, i Nordægypten, sandsynligvis Alexandria, udgør ikke et homogent korpus. Alligevel er der tydningsregler, som går igen, og mange af disse er ukendte og glemt i dag. Den græske astrologi var langt mere nuanceret i dens 'regler' end moderne astrologi, fordi meget er gået tabt gennem tiderne.

I foredraget vil jeg komme ind på en række tydningsregler, som kan berige nutidens tolkninger, f.eks. finder man hos Dorotheus (ca. 100 e.Kr) to tolkninger til hvert kvadrat. Hvis en person f.eks. har månen i kvadrat til saturn, er der stor forskel på, om månen eller saturn er den styrende planet. Den græske astrologi skelnede også mellem forskellige slags 'skæbne' og anvendte forskellige hus-systemer afhængig af, hvilken type skæbne, man skulle beskrive. F.eks. viser det hussystem, vi bruger (startende med asc.) mere, hvad vi selv giver ud, end hvad vi 'løber ind i'. Materiale vil blive udleveret.

Samtlige arrangementer foregår kl. 19.00 i Ringstedgade 6, kælderen, 2100 Kbh. Ø - på de opgivne datoer.

Entré:
Medlemmer kr. 50,-
Gæster kr. 100,-