Betydning af Sol, Måne og Ascendant

v. Lars Steen Larsen

Om Lars Steen Larsen:

Lars Steen Larsen er religionshistoriker (Ph. d.). Han har tidligere redegjort for den vestlige astrologis historie, grundlag og forskellige teknikker gennem artikler og især i bogen Astrologiens Idé (Gyldendal 1995), men også delvis i bogen Western Esotericism: Ultimate Sacred Postulates and Ritual Fields (Lunds universitet 2008).

- også historisk set

FOREDRAG
Onsdag d. 6. februar 2013 kl 19:00
v Lars Steen Larsen


Hvad betyder solen, månen og ascendanten i et horoskop og for personligheden? Hvad er samspillet imellem dem? Solen er f.eks. efter min erfaring mere målet, og det er historisk soltegns-astrologien, som har skabt en stærk fokus på solen som identiteten. Skæbnemæssigt var syntesen mellem dem i den græske astrologi lykkepunktet. Ascendanten og ascendantherskeren fortæller en del om, hvordan man styrer sit liv.

Samtlige arrangementer foregår kl. 19.00 i Ringstedgade 6, kælderen, 2100 Kbh. Ø - på de opgivne datoer.

Entré:
Medlemmer kr. 50,-
Gæster kr. 100,-