Den gode "værktøjskasse" til at ryste dit ego.

v. Birthe Kirk

Om Birthe Kirk:

Siden 1971 fuldtids beskæftiget med astrologien og dvs. med mennesker og personlig udvikling, henholdsvis som underviser, rådgiver, foredragsholder, skribent m.v. I 1976 også udgivelse af horoskopbladet Stjernerne og undervisning.

Firmaet fik navnet IRENE CHRISTENSEN INSTITUTTET, så hendes navn kunne leve videre. I 1978 landets første astrologiske forening SAFA (Sammenslutningen af Fagastrologer), og arrangerede den første danske astrologiske kongres. Fra 1980 afholdt Personlig vækst kurser baseret på deltagernes horoskoper.

Siden 1987 kørt solo med klienter, Personlig vækst kurser m.v. TV-optræden i slutningen af firserne og i starten af halvfemserne. Først i Weekend-TV og siden i TV2 med ugentlig optræden i programmet Eleva2ren.

Gennemført NGH-certificeret hypnose uddannelse hos Käte Bildsøe (NATIONAL GUILD OF HYPNOTISTS). Certificeret i TANKEFELT TERAPI (TFT) hos Lars Mygind.

FOREDRAG
Onsdag d. 7. oktober 2015 kl 19:00
v Birthe Kirk


En god "værktøjskasse" er især vigtig, når man kommer ind i en periode med ondt i livet. En sådan falder sædvan-ligvis sammen med en periode, hvor de astrologiske aspekter sætter én stolen for døren. Hvor man bare ikke kan fortsætte, som man plejer.

Værktøjerne kan være meditation, selvhypnose, TFT (Tankefelt terapi), EFT (emotionel frigørelses teknik), MR (Omskrivning af fortiden - Forvandling af nutiden). Bare for at nævne et par stykker.

Det ikke handler om, hvordan man har det, men om hvordan man tager det. Dvs. kan du rumme smerten; sorgen; skuffelsen; alderen, der trykker; og helbredet, der svigter osv. Rumme at ikke alt gik som tænkt og planlagt. Men også tilgive, både dig selv og dine omgivelser, trods alle fejl og mangler.

For at have det godt uanset livsomstændighederne, er det nødvendigt at være årvågen, nærværende, modig og parat til at gå i "krig". Ellers løber sindet eller egoet af med sejren. Og får én til at handle mekanisk, som man engang lærte under opvæksten.

Det handler med andre ord om, at lære dit Selv og dit Ego at kende. At turde konfrontere dine indre dæmoner, se sig selv på vrangen uden at få kvalme.

Samtlige arrangementer foregår kl. 19.00 i Ringstedgade 6, kælderen, 2100 Kbh. Ø - på de opgivne datoer.

Entré:
Medlemmer kr. 50,-
Gæster kr. 100,-