Hvad har astrologer til fælles med zulu-medicinmænd?

v. Kirstine Munk

Om Kirstine:

Kirstine Munk er cand. mag. i religions-, filosofi- og idéhistorie. Hun har undervist på Institut for Religion og Filosofi, Syddansk Universitet, Odense, i 10 år. Hun valgte at tage til Sydafrika i 1993 for at undersøge, hvordan zuluer opfatter og håndterer overgangen fra apartheid med hjælp fra både kristendom og traditionel religion. I den forbindelse lærte Kirstine at tale zulu, og hun blev en kollega til medicinmændene. Kirstine Munk har derfor lært 'at kaste knogler' – en evne, der gerne demonstreres i slutningen af den kommende aften.

Kirstine Munk har udgivet sin ph.d.-afhandling: Signs of the Times: Cosmology and Ritual Practice in Modern, Western Astrology. København: Museum Astrologicum 2017.

-

FOREDRAG
Onsdag d. 3. oktober 2018 kl 19:00
v. Kirstine Munk


Denne aften handler om at kaste knogler! Den handler om, hvad zulu-medicimænd (og kvinder!) har til fælles med nutidens astrologer.

'Divination' er at tyde det helliges tilsynekomst i tilsyneladende tilfældige forhold. Heri er det fælles. Men der er også forskelle:

Denne aften giver en kort introduktion til divination som et tværkulturelt fænomen. Dernæst præsenteres kort zulu-kosmologi og praksis.

I kan forberede jer på, at den første del handler om teori, mens anden del er praksis.

Ifør jer bekvemt tøj – vi skal sidde i underlige stillinger – og bered jer på en forrygende aften!

Samtlige arrangementer foregår kl. 19.00 i Ringstedgade 6, kælderen, 2100 Kbh. Ø - på de opgivne datoer.

Entré:
Medlemmer kr. 50,-
Gæster kr. 100,-