NATUREN OG SATURN

v. Bent Mogensen

Om Bent Mogensen:

"At jeg blev undervist på IC. Og derefter blev interesseret i C.G.Jungs Typologi, det blev til Astrologien og Typologien, som jeg opfatter som to venner, der har stor lyst til at lære hinanden at kende".

Bent er over 90 år og nogle gange tager det tid at finde ordene, men han vil gerne dele sine refletioner med os, mens han endnu er klar i hovedet (-:

FOREDRAG
søndag d. 20. januar kl 14:00-17:00
Bent Mogensen


Ånd over for Natur Jeg har før prøvet at begrunde, hvad jeg i virkeligheden værdsætter ved Saturn, som naturligt indeholder et rengjort kodeord. Det, der gør, at Saturn ånder bedst i en rengjort form uden følelser, tænkning og delvist intuitioner, da disse typevæsner hæmmer Saturns iagttagelser, de kan derfor forvrænge kendsgerningerne i iagttagelserne. Men også rengjort for disse markante, negative fænomener der slavebinder iagttagelserne, iagttagelserne bliver fastgjort af indbildte, negative psykiske domme. Disse domme kan nære Neptun, citat fra „Astrologiens idé": „Neptun er vor længsel efter en verden hinsides fornuftens og materiens grænser. Her fortæller Jung: „At stærke følelser (der udelukkende findes i kroppen) kan berøre organerne i underlivet". Det må ikke ske for ofte! Hvad sansernes iagttagelser angår, bør de være pålidelige overfor iagttagelserne inden sanse-billederne forenes holistisk i hjernen. De helt realistiske sansninger er vigtige for en komplet forståelse. Saturn har mange kodeord, men hvert eneste kodeords energi gør krav på en virketrang i menneskesindet, der hvor en enkelt af de fire mennesketyper kan være mere dominerende f.eks. Følelserne og muligvis de negative dele af intuitionen.

Saturns nerve Den symbolske nerve hos Saturn er ubetinget mine rene sanse-iagttagelser, disse eksisterer i en naturlig fysisk/kemisk kombination (det sprog hjernen forstår), hvis fremgangsmåde overdrager et sanseligt, mekanisk (kausal) og holistisk årsags-sammenhæng oppe i hjernen. Og her forlader jeg så den fysiske verden. Fordi jeg alene får mine erfaringer, når disse fysiske/kemiske holistiske sanse-billeders sammenhæng finder vej til min åndelige bevidsthed, kun dér får jeg erfaringen. Men Jung fortæller os at bevidstheden ligger uden for vores hjerne (videnskaben har endnu ikke fundet den). Det er dog også interessant at Jung også siger, at Intuitionen ligger uden for bevidstheden, men hvor? Er det sådan, at Jupiter i intuitionen og Saturn i Stenbukken er den vej, jeg bevæger mig ud i universet til, f.eks. Den universelle videnbank?

Det åndelige faktum Bevidstheden ligger rigtignok og sikkert i mine fire elementer i horoskopet som de åndelige faktorer. Disse kan igen overføres direkte til C.G. Jungs fire mennesketyper: Fra Ild til Intuitionen fra Jord til Sanserne fra Luft til Tænkningen fra Vand til Følelserne. Idet han fandt frem til dem ad denne vej. Skrivende astrologer fortæller foruden, at elementerne er mine tjenere, det kan jeg delvist godt sætte mig ind i. F.eks. fortæller Jung et sted i typologien, at følelserne kan være så dominerende i sindet, så de tager tænkningen som slave. Følelserne vil derfor fastgøre sig til det automatiske (ikke overvejede), holistiske sanse-billede, der ofte også optræder med indbildte, måske endog negative psykiske domme. Sådanne stærke, virkelystne magter kan angribe den indre naturkraft i Saturn. Og sådanne forvridninger af kendsgerningerne kan få Saturn til at ligne en slatten klud uden meninger. I min astrologiske verden vil det være sådan noget som Merkur konj. Mars (viljen) og derfra et aspekt til Neptun i vand. En Spade er en Spade. Det er ikke, hvad den kan.

Saturn som gammel hersker Saturn har mange velmenende, men ofte negative, kodeord, som kan fastholde et enkelt menneskes tilværelse, så det fortæller at Saturn begrænser og indskrænker min frihed, Hjælp! Det er for så vidt rigtigt, hvis Saturn f.eks. står i Vandbæreren. Men det er ikke rigtigt, at det er Saturn der er årsagen. Årsagen kan være, at det menneske ser til stadighed for snævert på tilværelsen. Måske vil det hjælpe, „hvis dette menneske symbolsk sad oppe i en helligkopter" og havde det store overblik, at forståelsen vil falde på plads. Den begrænsende tilværelse er netop den frihed, der indrammer læringens rum. „Jo for alt andet stof er uden for rummet, det er kun emnet der findes i læringens rum"

Det er Saturns rum I et oplæg fra „Danskernes Akademi", - en utrolig interessant udsendelsesrække der var i TV., fortalte psykolog Ph.d. Dr.pæd. Mads Hermansen om: „Kærlighed og disciplin" (narrativ læring): Lige netop kærlighed og disciplin er den nødvendige udspændthed, der giver mulighed for læren. Læringens rum er et meget sårbart rum, det er et rum, der skal have nogle rammer, så man ved, hvad der skal arbejdes med. Lige så snart man har nogle bestemte procedurer, man skal gå for at nå noget bestemt, så laver man jo en indskrænkning af friheden. Begrænsninger er i virkeligheden mulige udvidelser af friheden. Det er i virkeligheden disciplinering. Det er meget interessant, at Saturn er den gamle hersker i Vandbæreren. Det er da værd at tænke over! „Saturns kærlighed er disciplineringen".

Klik for billedmateriale i PDF format

Samtlige arrangementer foregår kl. 19.00 i Ringstedgade 6, kælderen, 2100 Kbh. Ø - på de opgivne datoer.

Entré:
Medlemmer kr. 50,-
Gæster kr. 100,-