GENERATIONER - det store billede

v. Lillian Jensen

Om Lillian:

Lillian er uddanet på Irene Christensen Instituttet i 1977 og har dermed en lang årrækkes erfaringer at trække på. Hun har skrevet til Månedsbladet stjernerne siden 1987 og undervist på I.C.Instituttet siden 1989, i samarbejde med Electric-Ephemeris er der udgivet tydningstekster til Argusprogrammet og i en årrække var hun sammen med bl.a. Louise Kirsebom med til at skrive daglige tekster til Astrolofonen. I årene 2002-2014 var hun redaktør på Månedsbladet Stjernerne og fra 2008 har hun været leder og indehaver af I.C.Instituttet.

- Neptun og Pluto i tegn

FOREDRAG
Onsdag d. 6. februar kl 19:00
Lillian Jensen


Det individuelle horoskop og de kollektive indflydelser spiller sammen. Vi er ud over at være unikke også en del af det omgivende samfund, en del af den tid vi er opvokset i, så en viden om de generationsbestemte kollektive faktorer kan give inspiration til tydningen af det helt personlige horoskop.

De fleste har en mere eller mindre stærk sekstil mellem Pluto og Neptun, som i mere end 60 år har fulgtes ad med denne ca. 60 graders afstand. Normalt et ret uinteressant aspekt, men set i et større perspektiv er der alligevel noget at hente her. Det individuelle og det kollektive spiller sammen. Vi er ud over at være unikke også en del af det omgivende samfund, den tid vi er opvokset i og de tidligere generationers indflydelse, hvad enten den er nedarvet, videreformidlet eller oplevet.

Adskillige generationer har et Neptun-Pluto parløb - en sekstil, men i forskellige tegn, og netop denne forskel giver stof til generationernes forskellighed. Længerevarende indflydelser vil langsomt forvandle og omforme sociale forhold, vores tilknytning til sociale grupper, kulturelle, filosofiske, psykologiske og familiemæssige forhold. Og i sidste ende helt personlige forhold. De langsomme planeters bevægelse beskriver de generelle omstændigheder, vi som enkeltindivider opererer ud fra. Det store billede, den store ramme, vi færdes i. Vi er et produkt af tiden.

Samtlige arrangementer foregår kl. 19.00 i Ringstedgade 6, kælderen, 2100 Kbh. Ø - på de opgivne datoer.

Entré:
Medlemmer kr. 50,-
Gæster kr. 100,-