Nye cyklusser

v. Louise Bunnage

Om Louise:

Indehaver af virksomheden AstroLab, som tilbyder astrologi-sessioner for enkeltpersoner og par samt kurser og events. Desuden medlem af redaktionen på Horoskopbladet Stjernerne.

Louise er oprindeligt uddannet indenfor klassisk astrologi, men hendes astrologiske metoder bygger i dag på en evolutionær tilgang, der tager udgangspunkt i, at et horoskop afspejler såvel den karmiske bagage såvel som personens livsformål. Louise bruger i mindre grad astrologi som et redskab til at forudsige begivenheder og i højere grad som en metode til at understøtte den personlige udviklingsrejse. Astrologien kan på den måde hjælpe os til at blive "den bedste version af os selv".

Louise er også uddannet cand.scient.soc inden for antropologi og socialvidenskab og har i en årrække arbejdet inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

- Nye tider

Online FOREDRAG
Onsdag d. 3. juni 2020 kl 19:00
v Louise Bunnage


Vi lever i en historisk tid. På tærsklen til en ny tidsalder, hvor kampen om frihed, lighed og fællesskaber i stigende grad vil erstatte idealer om selvrealisering og eksponentiel vækst. Der er tale om et kæmpe skifte, som har betydning såvel på det personlige plan som politisk, kulturelt og socioøkonomisk.

Astrologisk afspejles udviklingen i, at både større og mindre cyklusser afslutter og begynder. 2020 markerer på flere måder et historisk vendepunkt, hvor der er sammenfald mellem flere nye begyndelser. Dog er der naturligvis tale om en langvarig og gradvis udvikling.

Konjunktionen mellem Jupiter og Saturn i december 2020 markerer slutningen på én 200-årig cyklus og begyndelsen på en ny. Men hvordan bruger vi tiden frem til konjunktionen, så vi er bedst muligt rustet til fremtiden?

Online foredrag foregår via Ekliptika-Zoom.
Tilmelding pr mail (senest to dage før)
astrologiforeningenekliptika@gmail.com
Derefter får du et link, der vil føre dig til foredraget

Entré:
Medlemmer kr. 50.-
Gæster kr. 100.-
Beløbet indsættes på vores konto i Arbejdernes landsbank-
regnr.5331 konto nr. 0000246350 (husk at skrive dit navn)