SYNKRONICITET

v. Henrik Bisbo

Om Henrik:

Henrik Bisbo, D.F.Astrol.S, har beskæftiget sig med astrologi i 30 år. Sideløbende med en international karriere i shipping har han uddannet sig hos The Faculty of Astrological Studies i London. Siden 2019 indehaver af konsulentfirmaet Bisbo Advisory sammen med hustruen, Tinna Bisbo, ligeledes D.F.Astrol.S. Bisbo Advisory beskæftiger sig med erhvervsastrologi, især gruppedynamik, team building, workshops og foredrag. Sammen med Tinna skriver Henrik også artikler om astrologiske emner til både danske og udenlandske tidsskrifter og underviser i astrologi på Irene Christensen Instituttet.

- en mulig videnskabelig forklaring på astrologi

FOREDRAG
Torsdag d. 3. februar 2022 kl 19-21
v Henrik Bisbo


Synkronicitet er et fascinerende begreb. Psykoanalytikeren og psykologen Carl Gustav Jung beskrev fænomenet som meningsfulde tilfældigheder. Vi har alle oplevet sådanne ”tilfældigheder”, hvor man mener, at det ikke kan være helt tilfældigt, at netop som man går og tænker på en gammel ven, man ikke har set i årevis, støder man ind i ham på det næste gadehjørne. Statistikere og matematikere vil som oftest henregne den slags til rene tilfældigheder, men det var blandt andre Carl Jung og fysikeren og nobelpristageren Wolfgang Pauli ikke helt enige i. Begge stod i første halvdel af det 20. århundrede overfor nye erkendelser indenfor hver deres felt og forsøgte at definere virkeligheden på en ny måde. Både psykologi og kvantefysik havde gjort opdagelser, der krævede nye forklaringer. Siden deres banebrydende arbejde har dette optaget mange mennesker, og der udkommer stadig nye bøger om emnet.

For astrologer repræsenterer synkronicitet en mulig forklaringsmodel på, hvordan astrologi kan tænkes at virke. For så vidt det overhovedet giver mening at tale om årsag og virkning i denne sammenhæng.

I dette foredrag vil det blive forsøgt afdækket, hvad der er op og ned i synkronicitetsbegrebet, og hvorfor netop astrologer er så fascineret af denne teori.

TILMELDING NØDVENDIG Du tilmelder dig ved at sende en mail til astrologiforeningenekliptika@gmail.com

Entré:
Medlemmer kr. 50,-
Gæster kr. 100,-

Foredraget finder sted i Ringstedgade 6, kælderen, 2100 Kbh. Ø