SYNKRONICITET

Online foredrag v. Henrik Bisbo

Om Henrik:

Henrik Bisbo, D.F.Astrol.S, har beskæftiget sig med astrologi i 30 år. Sideløbende med en international karriere i shipping har han uddannet sig ved The Faculty of Astrological Studies i London.

Siden 2019 indehaver af konsulentfirmaet Bisbo Advisory sammen med hustruen, Tinna Bisbo, ligeledes D.F.Astrol.S. Bisbo Advisory beskæftiger sig med erhvervsastrologi, især gruppedynamik, team building, workshops og foredrag. Sammen med Tinna skriver Henrik også artikler om astrologiske emner til både danske og udenlandske tidsskrifter og underviser i astrologi på Irene Christensen Instituttet.

ONLINE FOREDRAG
Torsdag d. 15. september 2022 kl 19:00
v Henrik Bisbo


Synkronicitet er et fascinerende begreb. Psykoanalytikeren og psykologen Carl Gustav Jung beskrev fænomenet som meningsfulde tilfældigheder. Vi har alle oplevet sådanne ”tilfældigheder”, hvor man for eksempel tænker på en gammel ven, man ikke har set i årevis, og så støder ind i ham på det næste gadehjørne. Statistikere og matematikere vil som oftest henregne den slags til rene tilfældigheder, men det var blandt andre Carl Jung og fysikeren og nobelpristageren Wolfgang Pauli ikke helt enige i. Begge stod i første halvdel af det 20. århundrede overfor nye erkendelser indenfor hver deres felt og forsøgte at definere virkeligheden på en anden måde. Både psykologi og kvantefysik havde gjort opdagelser, der krævede alternative forklaringer. Siden deres banebrydende arbejde har dette optaget mange mennesker, og der udkommer til stadighed bøger om synkronicitet.

For astrologer repræsenterer synkronicitet en mulig forklaringsmodel på, hvordan astrologi kan tænkes at virke. For så vidt det overhovedet giver mening at tale om årsag og virkning i denne sammenhæng.

I dette foredrag vil det blive forsøgt afdækket, hvad der er op og ned i synkronicitetsbegrebet, og hvorfor netop astrologer er så fascinerede af denne teori.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til astrologiforeningenekliptika@gmail.com Herefter får du nærmere besked. Foredraget kan ses i en almindelig browser, du behøver ikke at installere noget, men der skal være højttaler/hovedtelefoner og evt en mikrofon på din computer/ipad/smartphone.

Pris for tilmelding:
Medlemmer kr. 50,-
Gæster kr. 100,-
Beløbet indsættes på vores konto i Arbejdernes landsbank-
regnr 5331 kontonr 0000246350 (husk at skrive dit navn)
Du kan også betale med Mobile Pay på boxnummer 7668VT (Det er Mobile Pay Box, du skal blot indtaste boksnummeret i stedet for telefonnummer)